Sprej proti kunám Hagopur

397 Kč
328 Kč bez DPH
Skladem 5 ks a více
Sprej HAGOPUR na kuny do auta a uzavřených prostor
Kód produktu
50
EAN kód
4260141153812
Výrobce
Hagopur
Záruka
2 roky
Hmotnost
0.3 kg
Popis
Diskuse
Hodnocení

Sprej proti kunám 200 ml

Škody:

  • poškozené zapalovací kabely u aut, hadice a svazky izolovaných drátů, oprava stojí majitele nejen peníze, ale i ztrátu času
  • nepříjemný zápach na půdách domů i zahradních chat

Cíl:
Nový produkt:

  • možnost použití prostředku a ochránit lidi před nepříjemnými důsledky činnosti kun, aniž by kuny byly ohroženy na zdraví, nebo životě
  • neutrální prostředek pro životní prostředí, nesmí být jedovatý
  • aplikace musí být jednoduchá a nezpůsobovat zdravotní potíže obsluze

Řešení

  • produkt na bázi přírodních pachů, s biologicky odbouratelným nosičem, velkou účinností  a širokou možností použití
  • specielní ventil bezpečně uzavírá dózu, zajišťuje jednoduchou aplikaci díky přiloženým polštářkům, depot s dlouhou účinností
  • průzkum mezi automobilisty ukázal, že více než 91% uživatelů bylo s produktem spokojeno

Všeobecně:
Tento specielní produkt byl vyvinut firmou Hagopur a právně chráněn

Kuny zmizí! Znepokojuje kuny!

Postřik proti kunám chrání kabely, brzdové hadičky a elektrické přístroje v automobilech. Zamezuje škodám vzniklým v důsledku přehryznutí. Zvěř je znepokojena a zůstává ve svém přirozeném životním prostředí. Možnosti dalšího použití:- půdy- elektroagregáty- komposty

Nepoužívejte v uzavřených prostorech!

Použití spreje na kuny v automobilech:

Části plsti, které jsou přiložené ve víku, připevněte na vhodná místa v prostoru motoru a přibližně každých 6 týdnů opětovně nastříkejte účinnou látku (na každou plsť stříkněte zhruba 10krát). Nepoužívejte uvnitř automobilu nebo v blízkosti přívodů vzduch, jinak hrozí nebezpečí vzniku nepříjemného zápachu v interiéru vozu.

Kuny si značkují svá území. Úspěšná aplikace spreje proti kunám proto závisí na důkladném umytí motoru, spodku vozidla a podběhů kol. Staré pachové značky se musí bezpodmínečně odstranit. Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami přes 50°C. I po vyprázdnění nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na rozpálené předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - nekuřte! Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte v uzavřených prostorách - bez dostatečného větrání hrozí možnost vzniku výbušných par. R12 Vysoce hořlavé; R 18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem; R 38 Dráždí kůži; R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí; R 67 Páry mohou způsobit ospalost nebo závrať S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření; S 23 Nevdechujte páry/aerosoly; S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima; S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a konzultovat s lékařem; S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít; S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách

Pokyny pro první pomoc - Všeobecná doporučení:

Při úrazu nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tuto etiketu. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí.

Vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a klidné místo. Při přetrvávajícíchpotížích navštivte lékaře.

Styk s kůží: Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody.

Styk s očima: Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky, po dobu několika minut a konzultujte s lékařem.

Požití: Nevyvolávejte zvracení a nic nepijte, okamžitě navštívit lékaře.Datum spotřeby: dva roky od data výroby (viz víčko nádoby)

Šarže: dle údajů na obalu výrobceÚčinné látky: 2-Undekan, nonanová kyselinaVýrobce: vyrobeno v Německu, HAGOPUR AG, Max – Planck Strasse 17,868 89, Landsberg am Lech

0,0
Bez hodnocení
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Napsat vlastní recenzi
Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskusi.
Položit dotaz

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Rozumím